This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

E-mailadressen zichtbaar bij mailing Politie Delft

Door een fout bij de verzending van een mailing heeft de Politie Delft zo'n 650 e-mailadressen van burgers gelekt.

In het artikel Politie Delft lekt e-mailadressen van burgers op Webwereld:

Een communicatieadviseur van de gemeente plakte per abuis twee keer 325 privé e-mailadressen in het CC veld. "De mail moest verzonden worden aan bijna 4.000 adressen en ik heb daar steeds zo'n 325 adressen voor geselecteerd. Per ongeluk heb ik bij twee verzendingen de adressen geplaatst bij CC in plaats van BCC", aldus de medewerker van de gemeente, die haar excuses aanbiedt voor de fout.

Ze moest de e-mail op deze manier versturen omdat de nieuwsbrief van Burgernet nog niet naar behoren functioneert. In het CC/Bcc veld gaan niet meer dan een paar honderd adressen, daarom werden niet 4.000 mensen in een keer gemaild.