This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Duitse implemenatie bewaarplicht strijdig met grondwet

De Duitse wet is volgens het Duits Constitutionele Hof in strijd met artikel 10 van de Duitse grondwet, waarin het telecommunicatiegeheim is vastgelegd, en daarom nietig verklaard. Hoewel de plicht om telecomgegevens op te slaan zelf niet ongrondwettig kan worden verklaard is de manier waarop die in Duitsland is omgezet wel in strijd met de Duitse grondwet.

Bits of Freedom schrijft in het persbericht Hoogste Duitse rechter: ‘bewaarplicht is ongrondwettig’:

De Duitse bewaarplichtwet is een omzetting van richtlijn 2006/24/EG, die alle Europese lidstaten opdraagt telecomaanbieders te verplichten alle verkeers- en locatiegegevens te bewaren gedurende een bepaalde periode. De Duitse wet is volgens het Duits Constitutionele Hof in strijd met artikel 10 van de Duitse grondwet, waarin het telecommunicatiegeheim is vastgelegd, en daarom nietig verklaard.

Hoewel de plicht om telecomgegevens op te slaan zelf niet ongrondwettig kan worden verklaard – omdat die  afkomstig is uit een Richtlijn van de Europese Unie – is de manier waarop die in Duitsland is omgezet wel in strijd met de Duitse grondwet. Het Hof is met name kritisch over de onduidelijkheid in de wet ten aanzien van het gebruik van de opgeslagen gegevens, de beveiliging ervan, de rechtsbescherming van burgers en het gebrek aan transparantie van overheidshandelen.

Hoewel de plicht om telecomgegevens op te slaan zelf niet ongrondwettig kan worden verklaard – omdat die afkomstig is uit een Richtlijn van de Europese Unie – is de manier waarop die in Duitsland is omgezet wel in strijd met de Duitse grondwet.

Over de Nederlandse situatie schrijft Bits of Freedom:

De uitspraak zal ook gevolgen hebben voor de Nederlandse wet bewaarplicht. Onze Hoge Raad laat zich vaak inspireren door deze hoogste Duitse rechter, die op juridisch vlak een van de meest toonaangevende rechtsorganen van Europa is. Bovendien staat de Europese richtlijn nu ook op de tocht. De Nederlandse overheid moet de Nederlandse bewaarplicht opschorten, totdat meer duidelijkheid is over de verenigbaarheid van deze wet met ons grondrecht op privacy en gegevensbescherming.

Het Duitse Constitutionele Hof heeft zelf ook een persbericht: Konkrete Ausgestaltung der Vorratsdatenspeicherung nicht verfassungsgemäß.