This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

DPD lekte medische en strafrechtelijke gegevens

Begin dit jaar zette de Districtpsychiatrische dienst (DPD) patientenkaarten met medische en strafrechtelijke gegevens op straat, zo blijkt uit een persbericht van het CBP.

Uit het persbericht Dienst ministerie van Justitie zette patiëntenkaarten op straat – NIFP handelde in strijd met de wet vanwege onvoldoende beveiligingsmaatregelen van het CBP:

Op 18 januari 2010 vond een burger in Den Haag patiëntenkaarten van de Districtpsychiatrische dienst (DPD) op straat. De kaarten bevatten medische en strafrechtelijke gegevens van (voormalig) gedetineerden. De burger informeerde het College bescherming persoonsgegevens (CBP) dat direct een onderzoek startte bij het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), aangezien de DPD in dit instituut is opgegaan.

Uit het onderzoek bleek dat de patiëntenkaarten met medische en strafrechtelijke gegevens jarenlang onbeveiligd in een kelder in een pand in Den Haag hadden gestaan zonder dat het NIFP zicht had op mogelijk verlies of onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens op de patiëntenkaarten. Het NIFP beschikte niet over een inventarislijst van de kelder, noch over een overzicht van de patiëntenkaarten. Op de dag van de vondst heeft het NIFP de kaartenbak met patiëntenkaarten onafgesloten als grofvuil op straat gezet zonder de inhoud ervan te hebben gecontroleerd.