This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Doorstart EPD definitief van de baan

Afbeelding: Martini Ziekenhuis van Thomas Geersing | Licentie: CC BY

De organisatie verantwoordelijk voor het systeem achter het EPD heeft onvoldoende geld bij elkaar kunnen sprokkelen. Daarmee is het EPD van de baan.

Nictiz meldt zelf in het persbericht Onvoldoende financiële garanties voortzetting infrastructuur:

Op 8 november heeft het bestuur van Nictiz tot zijn spijt moeten constateren dat onvoldoende financiële garanties zijn verkregen voor een voortzetting van de infrastructuur voor elektronische gegevensuitwisseling in 2012. Dit betekent dat de infrastructuur met ingang van 1 januari 2012 niet langer beschikbaar is.

Op 5 april 2011 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel EPD verworpen. Daarnaast heeft de Eerste Kamer minister Schippers van VWS gevraagd om niet meer mee te werken aan de ontwikkeling van de infrastructuur. Naar aanleiding van deze besluiten bouwt minister Schippers haar financiële betrokkenheid af.

Op 4 november jl. had 52% van alle huisartsen, 54% van alle apotheken, 74% van alle huisartsenposten en 9% van alle ziekenhuizen in Nederland aan Nictiz een akkoordverklaring met de doorstart toegezonden. In totaal werd een financiële garantie van 5,6 miljoen euro als budget voor 2012 verkregen. De vastgestelde minimaal noodzakelijke budgetgarantie per 1 november 2011 van 7,2 miljoen euro werd niet gerealiseerd. Het totale noodzakelijke budget voor 2012 bedraagt 10 miljoen euro.