This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Doorgifte persoonsgegevens aan VS niet legitiem

De opslag en doorgifte van reisgegevens van vliegtuigpassagiers is buitenproportioneel, volgens de European Data Protection Supervisor (EDPS) in een advies aan de Europese Commissie.

In het artikel Doorgifte persoonsgegevens aan VS niet legitiem schrijft Webwereld:

De opslag en doorgifte van reisgegevens van vliegtuigpassagiers is buitenproportioneel. De Europese Commissie kan die doorgifte aan de Verenigde Staten nog steeds niet goed rechtvaardigen. Dat zegt privacywaakhond European Data Protection Supervisor (EDPS) in een advies aan de Europese Commissie. De commissie had zelf om het advies gevraagd. De EDPS vraagt zich af of het nodig is proactief zogeheten ‘passenger name records’ (PNR) voor elke passagier bij elke vlucht door te zenden naar het land van bestemming.

De EDPS vindt het zeer legitiem als deze gegevens nadien worden opgevraagd in het kader van opsporing van en onderzoek naar criminelen of terroristen. Nu echter valt niet te overzien wat er allemaal met die data gebeurt. EDPS zegt dat de strekking van ‘risicobeheersing’ onvoldoende is afgebakend en ook de noodzakelijkheid is niet voldoende onderbouwd. 

De privacywaakhond ziet mogelijke ontwikkelingen in het vormen van profielen door persoonlijke informatie te koppelen aan gedragspatronen. Het gevaar kan ontstaan dat bepaalde personen een profiel krijgen opgeplakt waar ze eigenlijk niet of niet helemaal aan voldoen.

Er wordt daarom geadviseerd de verwerking van gevoelige data helemaal uit te sluiten.