This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

DigiD in tweede helft 2011 vervangen door nieuw systeem

Er wordt aan een nieuwe versie van Digid gewerkt. Volgens het ministerie wordt het nieuwe systeem transparant opgezet, state of the art beveiligd en toegankelijk, makkelijk schaalbaar en makkelijk aanpasbaar.

Uit een brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer:

Wat betreft de nieuwbouw van DigiD: het huidige DigiD-systeem begint aan het eind van zijn levensduur te komen. Aanpassingen kunnen alleen met aanzienlijke inspanning en tegen hoge kosten worden gerealiseerd; het inbouwen van nieuwe functionaliteiten in het huidige DigiD zal in toenemende mate problemen opleveren. Om DigiD voor burgers toekomstvast te maken is daarom nieuwbouw noodzakelijk. Het nieuwe DigiD wordt transparant opgezet, state of the art beveiligd en toegankelijk, makkelijk schaalbaar en makkelijk aanpasbaar. Tijdens de vernieuwing van DigiD worden tevens enkele knelpunten die burgers nu ondervinden bij het gebruik van DigiD opgelost. Het nieuwe DigiD zal in de tweede helft van 2011 beschikbaar zijn.

DigiD kent zoals hiervoor aangegeven verschillende veiligheids- en authenticatieniveaus. In het STORK-project (zie verderop) wordt onderscheid gemaakt tussen 4 niveaus van (elektronische) authenticatie. DigiD omvat de twee middelste niveaus. Voor het hoogste niveau is een stringent uitgifteproces nodig alsmede een identificatiemiddel met een gekwalificeerde elektronische handtekening. Een fors aantal landen beschikt ondertussen over een dergelijk middel. In Nederland is nog geen identiteitskaart met e-functionaliteit beschikbaar. In de aanbesteding voor de volgende generatie reisdocumenten (vanaf 2011) is evenwel de e-functionaliteit op de Nederlandse Identiteitskaart (eNIK) als optie opgenomen.