This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Database reisgegevens is alvast betaald

Afbeelding gebaseerd op Schiphol Airport (NL) van marie-ll (licentie: CC BY-NC-SA 2.0)

Minister Opstelten overweegt een centrale database waarin wordt vastgelegd wie het land in- en uitreist. De Europese Commissie heeft alvast bijna zes miljoen klaargezet.

In antwoord op vragen uit de Tweede Kamer antwoord de minister:

Het klopt dat de Europese Commissie een deel van haar ISEC-fonds (Programma Prevention of and Fight against Crime) heeft gereserveerd om Nederland te faciliteren bij de eventuele bouw van een Passenger Information Unit. Net als 13 andere lidstaten heeft Nederland deze fondsen begin december 2013 geaccepteerd. Hierbij is met de Europese Commissie expliciet overeen gekomen dat deze gelden pas benut zullen worden wanneer uw Kamer instemt met het ontwikkelen van een dergelijke eenheid. Wanneer instemming van uw Kamer uit blijft, zullen de toegekende gelden, ca. 5,7 miljoen euro, geretourneerd worden.

[…]

Er bestaat op dit moment nog geen verplichting voor Europese lidstaten om een passenger information unit te bouwen. De noodzaak voor het verzamelen en gebruik van PNR-gegevens heb ik eerder uiteen gezet […].