This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Contactadressen Wouter Bos op straat

Wouter Bos stuurde zijn contacten een e-mail met zijn nieuwe e-mailadres. In de e-mail waren ook de adressen van alle geadresseerden zichtbaar.

In het artikel Het netwerk van Wouter Bos ligt op straat schrijft NRCnext:

Maar niet met alle geadresseerden in de BCC, maar in het To-veld. Wij waren een van die geadresseerden. Ineens was de hele lijst met Bos’ relaties zichtbaar.

In de lijst bijvoorbeeld topambtenaren op ministeries, bestuurders van semi-overheidsinstellingen en topmensen uit het bedrijfsleven. […] Bos heeft ook talloze mensen uit de amusementswereld op de lijst staan […] De politici die hij zijn nieuwe adres mailde, zijn voornamelijk voormalig kabinetsgenoten en linkse politici. […] Bos mailt een reeks politici op hun privé-e-mailadres […] Bos mailde zijn nieuwe adres ook naar organisatoren van duik- en golfvakanties.