This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Computer uit gevangenis met gevoelige gegevens als huisvuil

Zeer vertrouwelijke gegevens over gedetineerden in het Arnhemse huis van bewaring De Berg ofwel de koepelgevangeniszijn als ‘huisvuil’ op straat gekomen. Op de computer staan psychiatrische en psychologische rapportages, medische verslagen en familiaire omstandigheden van zo’n vijftien gevangenen die in 2002 De Berg vastzaten.

De Gelderlander meldt in het artikel Gevoelige informatie gevangenis op straat:

Zeer vertrouwelijke gegevens over gedetineerden in het Arnhemse huis van bewaring De Berg ofwel de koepelgevangeniszijn als 'huisvuil' op straat gekomen. […] Daarop staan psychiatrische en psychologische rapportages, medische verslagen en familiaire omstandigheden van zo'n vijftien gevangenen die in 2002 De Berg vastzaten. Hun naam en geboortedatum zijn niet afgeschermd.

Eergisteren sprak Justitie nog van 'onbelangrijke, verouderde en geen privacy-gevoelige informatie'. Na raadpleging van een computerspecialist, die gisteren door het ministerie op de zaak is gezet, komt Justitie met een spijtbetuiging en schulderkenning.