This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

CBP dwingt invoering bewaartermijn reisgegevens af

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft de vervoerbedrijven tot eind 2011 de tijd gegeven om de nieuwe bewaartermijnen in te voeren.

In het persbericht CBP dwingt invoering bewaartermijnen reisgegevens af via dwangsom:

De last onder dwangsom volgt op de bevindingen van het CBP uit december 2010 na onderzoek naar de verwerking van persoonsgegevens bij het in- en uitchecken met de studenten OV-chipkaart. De toezichthouder constateerde destijds onder meer dat de bedrijven reisgegevens van studenten met een studenten OV-chipkaart langer bewaren dan noodzakelijk is. Dit is in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De bedrijven hebben naar aanleiding van de rapporten van het CBP aangekondigd nieuwe bewaartermijnen te hanteren. Deze bewaartermijnen zijn tot nu toe nog niet ingevoerd. Het CBP heeft daarom besloten een last onder dwangsom op te leggen. De onderzochte vervoerbedrijven GVB, RET en NS hebben tot uiterlijk 31 december 2011 de tijd om de bewaartermijnen in te voeren. Ook moeten zij de reisgegevens na afloop van de geldende bewaartermijn vernietigen. Kaartuitgever TLS moet de nieuwe bewaartermijnen uiterlijk 31 mei 2012 invoeren. Als de bedrijven de termijnen niet tijdig invoeren, zijn zij dwangsommen verschuldigd.

Het CBP heeft NS een tweede last onder dwangsom opgelegd voor het feit dat het vervoerbedrijf studenten niet adequaat informeert over het in- en uitchecken met de studenten OV-chipkaart. In- en uitchecken is nog niet verplicht voor studenten die reizen in de zogeheten vrijreizenperiode. NS verwerkt nu ook reisgegevens van studenten die onverplicht in- en uitchecken. Dat is in strijd met de wet omdat een noodzaak voor verwerking van hun reisgegevens ontbreekt. NS krijgt tot 1 december 2011 de tijd om de studenten alsnog goed te informeren, onder meer door extra informatie over het in- en uitchecken te geven op alle stations in Nederland. Na die periode is het vervoerbedrijf voor het niet informeren een dwangsom verschuldigd van 7500 euro per week met een maximum van 375.000 euro.

Dit volgt op eerder onderzoek van het CBP, waaruit bleek dat de vervoersbedrijven de reisgegevens te lang bewaarden.