This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Cameratoezicht voor uitgaansgebied Hellevoetsluis

In Hellevoetsluis zijn camera's geinstalleerd met als handhaving van de openbare orde als voornaamste doel.

Uit een persbericht van de Gemeente Hellevoetsluis blijkt dat ook daar het uitgaansgebied van cameratoezicht is voorzien:

De camera’s ten behoeve van het cameratoezicht in het uitgaansgebied […] zijn geplaatst. Bezoekers van de betreffende gebieden worden door waarschuwingsborden attent gemaakt op de aanwezigheid van camera’s. […] De gemeente Hellevoetsluis heeft voor het cameratoezicht een proefperiode van 1 jaar voorgesteld. Op basis van een evaluatie zal na het eerste jaar in relatie tot de verbetering van de wijkveiligheid bekeken worden of de proefperiode verlengd zal worden. Het doel van het cameratoezicht in Hellevoetsluis is primair het handhaven van de openbare orde en veiligheid op de openbare weg en het verminderen van geweld en overlast op straat. […]