This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Cameratoezicht voor terrein rond psychiatrische instelling Parnassia

De terreinen van de psychiatrische instelling Parnassia worden versneld beveiligd. Een plan dat onder meer toegangscontrole en cameratoezicht omvat, wordt op korte termijn voorgelegd aan de Haagse gemeenteraad.

Het Algemeen Dagblad meldt:

De terreinen van de psychiatrische instelling Parnassia worden versneld beveiligd. Een plan dat onder meer toegangscontrole en cameratoezicht omvat, wordt op korte termijn voorgelegd aan de Haagse gemeenteraad. De ideeën voor extra toezicht op de locaties Monsterseweg en Albardastraat in Den Haag lagen al langer op de plank, maar door de verdachte sterfgevallen […] worden ze op korte termijn uitgevoerd. Omdat de locaties in de openbare ruimte liggen, moet de gemeente toestemming verlenen voor het gebruik van camera’s.