This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Cameratoezicht tijdelijk definitief

Het cameraproject in Slotervaart laat zien dat de toestemming voor dergelijke projecten tijdelijk definitief zijn, veel geld kosten en weinig opleveren.

In het artikel Cameratoezicht tijdelijk definitief schrijft het Parool:

Niemand wil het hardop zeggen, maar van cameratoezicht komen we in Amsterdam niet meer af. […] 'Cameratoezicht is een tijdelijke preventiemaatregel,' schrijft burgemeester Cohen – hij gaat erover – altijd aan de stadsdeelvoorzitters als ze hun vergunning willen verlengen. Maar het enige beëindigde cameraproject in Amsterdam was in de Diamantbuurt, waar het twee jaar geleden een tijd onrustig was. […] ''Is er een moment dat je ze kan weghalen?'' wierp [Cohen] op. Het antwoord: ''Ik vind dat ingewikkeld.'' Desgevraagd: ''Je moet wel argumenten hebben om eens te stoppen. Je kunt op zeker moment niet meer zonder, dat is zo.''

Er waren hapjes en drankjes en ten behoeve van de fotografen drukten Cohen, Kuijn en Marcouch gezamenlijk op een mooie nepknop; het moet wijd en zijd bekend worden dat de politie in het bureau aan het Allebéplein high definition meekijkt. Dit in verband met de preventieve werking, die van het oude systeem niet echt uitging. Intussen gaat het 'ontzettend goed' met de veiligheid, meldde Marcouch. […] Maar, zo werd er bij gezegd, het is niet alleen maar boeven vangen, maar ook fietsendieven en mensen die wat slordig omspringen met huisvuil.

Over de lijdensweg die aan het project voorafging, werd op deze feestelijke bijeenkomst weinig vernomen. Twee jaar geleden was de formele toestemming voor dit cameraproject al geruime tijd verlopen. Cohen liet Marcouch toen schriftelijk weten: ''Voor de beslissing over voortzetting van dit project is een evaluatie nodig.'' En juist die evaluatie bleek niet mogelijk vanwege alle technische ellende. Uiteindelijk is die evaluatie toch uitgevoerd: het COT, Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, vroeg en kreeg er dertigduizend euro voor.

De beelden worden er zeven dagen bewaard.