This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Camera’s tegen afvaloverlast

Bewoners in Bergen op Zoom willen graag cameratoezicht, tegen afvaloverlast.

In een artikel op internetbode.nl:

Zowel Den Aantrekker [coördinator van het buurtpreventieteam] als het merendeel van de bewoners is de afvaloverlast meer dan zat en hoopt dat de gemeente via cameratoezicht de vervuilers een halt toe kan roepen.