This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Burgers langer tegen hun wil in EPD

Afbeelding: Hospital Geral do Estado van Secom Bahia | Licentie: CC BY 2.0

De vereniging die werkt aan invoering van het EPD wil patiënten pas over een half jaar om toestemming vragen voor het gebruik van hun gegevens. 

In het artikel Makers EPD: uitstel privacy-eis – burgers langer tegen hun wil in EPD op NRC.nl:

De vereniging die werkt aan invoering van het elektronisch patiëntendossier (EPD) wil patiënten pas over een half jaar om toestemming vragen voor het gebruik van hun gegevens. Daarmee wijkt de vereniging VZVZ af van een belangrijke privacy-eis die de politiek heeft gesteld aan het EPD, zo meldt NRC Handelsblad vanmiddag.

Bestuurder Edwin Velzel van de VZVZ, die het EPD invoert, bevestigt dat hij een verzoek heeft gedaan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het College Bescherming Persoongegevens (CBP): “Veel minder mensen dan wij dachten hebben toestemming gegeven. Dat betekent dat we 95 procent van de dossiers verliezen. Als we al die mensen per 1 januari uit de index halen, lopen we gezondheidsrisico’s.”