This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Buren moeten verplicht worden DNA af te staan na moord

Buurtbewoners of omstanders moeten na een moord worden verplicht mee te werken aan grootschalige dna-onderzoeken. Dat vind het CDA.

Uit artikel in De Telegraaf:

Buurtbewoners of omstanders moeten na een moord worden verplicht mee te werken aan grootschalige dna-onderzoeken. Het is onverteerbaar dat daders jarenlang uit het zicht van politie en justitie kunnen blijven door 'om principiële redenen' te weigeren dna af te staan. Dat vindt het CDA, dat morgen bij minister Hirsch Ballin (Justitie) aandringt om een hardere aanpak van weigeraars. De regeringspartij wil af van de 'vrijblijvendheid' bij dna-onderzoeken. Weigeraars moeten een boete kunnen krijgen en extra in de smiezen worden gehouden

"[…] aldus CDA-Kamerlid Sybrand van Haersma Buma. "Iedereen vindt het een burgerplicht, behalve de mensen die wat te verbergen hebben. Principiële bezwaren mogen geen rol spelen bij onderzoek naar moord, doodslag of verkrachting."

De partij wil ook de mogelijkheden verruimen om dna af te nemen van verdachten. Nu kan dat alleen 'in het belang van het onderzoek'. Wat het CDA betreft, wordt er voortaan standaard dna afgenomen van verdachten, zodat ook eerder gepleegde misdrijven alsnog worden opgelost. In de dna-databank van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zijn op dit moment al meer dan 50.000 profielen opgeslagen, ruim acht keer zoveel als drie jaar geleden. Het afnemen van dna-materiaal bij veroordeelden heeft tussen 2005 en 2007 in ruim 1600 zaken tot 'hits' geleid.