This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Bits of Freedom: downloadverbod een heilloze weg

Afbeelding: It's a dead end baby van Andrew Mason | CC BY

Bits of Freedom schrijft vandaag in een brief aan de kamer dat dit een heilloze weg is. De briefing is verzonden ter voorbereiding op het algemeen overleg over het auteursrechtbeleid op 16 december 2009, waar het rapport van de Commissie Gerkens en het kabinetsstandpunt hierover worden besproken.

Bits of Freedom schrijft vandaag in een brief aan de kamer dat het downloadverbod een heilloze weg is. De brief is verzonden ter voorbereiding op het algemeen overleg over het auteursrechtbeleid op 16 december 2009, waar het rapport van de Commissie Gerkens en het kabinetsstandpunt hierover worden besproken. In de brief schrijft Bits of Freedom onder meer:

In deze briefing komt Bits of Freedom tot de conclusie dat een downloadverbod een heilloze weg is, die internetgebruikers criminaliseert, en niet handhaafbaar is zonder internetgebruikers te bespioneren, terwijl het creativiteit niet zal stimuleren:

  • Het auteursrechtbeleid moet meer rekening houden met de belangen van de internetgebruiker. Veel internetgebruikers vinden dat het huidige auteursrechtbeleid onvoldoende recht doet aan hun belangen. Als de overheid niet naar hen zal luisteren, loopt de Nederlandse overheid het risico dat het reeds beperkte draagvlak voor het auteursrecht geheel verdwijnt.
  • Een downloadverbod zou miljoenen mensen brandmerken als crimineel. Filesharing zonder toestemming van de rechthebbende vindt op grote schaal in Nederland plaats. Nederland is nu nog een van de weinige landen waar het kopiëren van muziek of films zonder toestemming van de rechthebbende is toegestaan onder de thuiskopie-exceptie. Door downloaden te verbieden, wordt die praktijk in een keer illegaal gemaakt.
  • Een downloadverbod is bovendien niet handhaafbaar, zonder gebruikers te bespioneren. De Nederlandse overheid en de content-industrie zullen de instrumenten van een politiestaat moeten installeren, om een downloadverbod af te dwingen. Een van die instrumenten is de “Deep Packet Inspection” (DPI)-techniek die in het rapport Gerkens wordt voorgesteld. Met andere woorden: de contentindustrie wil het hele internet aftappen om het auteursrecht te handhaven.
  • Tegelijkertijd zal een downloadverbod creativiteit niet stimuleren. De enige manier om creativiteit in de 21e eeuw te stimuleren, is door de contentindustrie te dwingen om nieuwe bedrijfsmodellen te ontwikkelen.