This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Bits of Freedom: alle communicatie in Grondwet

Afbeelding: Pidgeon: duif van Joost van Velzen | Licentie: CC BY-NC-SA 2.0

De bescherming van communicatie in de Grondwet moet uitgebreid wordt. Alle nieuwe vormen, maar ook verkeersgegevens, moeten beschermd worden.

Bits of Freedom schrijft in een artikel:

Als je een brief stuurt naar een vriend mag die niet zomaar worden onderschept door de overheid. Maar als je een email stuurt zijn je berichten opeens vogelvrij als het ligt aan de Nederlandse Grondwet. Dat is belachelijk en moet anders. Bits of Freedom pleit daarom voor de bescherming van alle vormen van communicatie in de Grondwet: van postduif tot Ping. […]

In onze brief aan de kamer (PDF) adviseren we daarom dat het communicatiegeheim alle nieuwe vormen van communicatie moet beschermen: niet alleen internettelefonie, maar ook Facebook of Twitter. Het zou zich bovendien niet alleen moeten richten op communicatie tussen twee personen maar ook tussen groepen: conversaties met meerdere mensen tegelijk zouden dus ook hieronder moeten vallen. Het artikel zou daarnaast ook opgeslagen communicatie moeten beschermen: zo moet email die op een server wacht om opgehaald te worden ook hieronder vallen. Tot slot zouden verkeersgegevens – met wie je gecommuniceerd hebt, wanneer, etc. – beschermd moeten zijn.

Daarom doen wij een voorstel voor een nieuwe grondwetsbepaling:

“Het telecommunicatiegeheim is onschendbaar, behalve in de gevallen bij de wet bepaald, op last van de rechter.”