This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Belastingdienst met dubbelfunctie ook database voor justitie

Afbeelding: Belastingdienst van mystic_mabel | Licentie: CC BY-SA 2.0

De politie kan gegevens waar zij anders geen mogelijkheid voor had om die te verkrijgen of te bewaren, gewoon opvragen bij de Belastingdienst.

In het artikel Vergeet de politiestaat. Welkom in de belastingstaat bij De Correspondent:

Alles bij elkaar opgeteld, is de fiscus de grootste informatiefabriek van Nederland, waar gegevens worden verwerkt tot belangrijke conclusies en besluiten. Broodnodig, want zonder een verdeling van de middelen valt de samenleving uit elkaar. Bovendien is fraude een maatschappelijk en economisch probleem dat bestreden moet worden.

Maar een aantal recente voorvallen laat zien dat de Belastingdienst soms wel erg ver gaat in het bevredigen van de eigen informatiebehoefte. Waar een overheidsdienst als de politie aan zeer strenge regels is gebonden, kent de fiscus nauwelijks beperkingen in het verzamelen van informatie over burgers. Daarbij zoekt de Belastingdienst bovendien de grenzen van de wet op, of gaat daar zelfs overheen.

Uit onderzoek van De Correspondent blijkt daarnaast dat andere overheidsinstanties, zoals de AIVD,MIVD en het Openbaar Ministerie, toegang kunnen krijgen tot de goudmijn aan gegevens die bij de Belastingdienst ligt opgeslagen. Dat kan, zo blijkt uit ons onderzoek, via een wettelijke ‘achterdeur’, die hen in staat stelt om gegevens op te vragen die ze niet zelf mogen vorderen of minder lang mogen bewaren.

De politie moet die registraties direct verwijderen, behalve als een van de kentekens een zogenoemde hit geeft en op naam staat van een persoon die door de politie wordt gezocht of een boete open heeft staan. Maar de Belastingdienst, zo bleek uit het convenant, ontving alle kentekenregistraties van een hele week, ook de no-hits, op een ‘beveiligde disc’ die door een ‘gecertificeerd koeriersbedrijf’ werd gebracht. […]

Dat betekent: alle kentekenregistraties van auto’s op de Nederlandse snelwegen die door de Belastingdienst als ‘fiscaal relevant’ worden beschouwd, worden door de fiscus vijf tot zeven jaar bewaard.

In het artikel Politie en inlichtingendiensten kunnen via een achterdeur bij gegevens van de Belastingdienst bij de De Correspondent:

Hoewel de Belastingdienst een geheimhoudingsplicht heeft, bestaat er een wettelijke achterdeur waardoor andere overheidsdiensten deze gegevens kunnen opvragen. In de Belastingwet is een uitzondering te vinden op de geheimhoudingsplicht. Hierin staan onder meer de AIVD, de MIVD en de Officier van Justitie.

Dit gaat ook over gegevens die deze diensten niet zelf mogen vorderen of minder lang mogen bewaren. Zo moet de Nederlandse politie volgens de wet de zogenoemde no-hits, kentekens die niet overeenkomen met een die van personen die gezocht worden of een boete open hebben staan, direct verwijderen. Deze gegevens kunnen wel nog jarenlang worden ingezien bij de Belastingdienst.

Privacy-activist Rejo Zenger, ook werkzaam bij Bits of Freedom: ‘wij hebben al geen idee wat de Belastingdienst over ons weet, maar we staan er nog minder bij stil wat er vervolgens met deze gegevens gebeurt. De wet moet zo aangepast worden dat het niet meer mogelijk is voor een Officier van Justitie om bij andere overheidsorganen gegevens op te vragen die zij zelf nooit had mogen verzamelen of niet meer had mogen bewaren.’