This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Bedrijven denken onvoldoende na bij verwerken persoonsgegevens

Afbeelding: Google van Halil Gökdal | Licentie: CC BY-NC-SA 2.0

De staatssecretaris erkent de kritiek van Bits of Freedom over de lichtzinnige verwerking van persoonsgegevens door bedrijven.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Teeven:

[Bits of Freedom] concludeert dat er in de praktijk nogal wat schort aan de naleving van de privacyregels. BoF wijt dat aan de te ruime omschrijvingen in de Europese en de Nederlandse wetgeving. Zo bestaat er een bepaling waardoor bedrijven bij «gerechtvaardigd belang» zonder duidelijke toestemming gegevens mogen verzamelen en verwerken. Er moet dan een afweging worden gemaakt tussen de rechten van gebruikers en de belangen van het bedrijf, maar volgens BoF laten de partijen hun eigen belangen vaak ten onrechte voorgaan.

[…]

Uit het toezicht door het Cbp blijkt bij herhaling dat bedrijven onvoldoende hebben nagedacht over de grondslag waarop zij de verwerking van persoonsgegevens baseren. Regelmatig doen bedrijven, als het CBP hen vraagt op welke wettelijke grondslag zij de verwerking doen, een beroep op de grondslag «noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang» van artikel 8 onder f van de Wbp. Uit een aantal onderzoeken van het CBP is gebleken dat er meer waarborgen nodig waren om het gerechtvaardigd belang van het bedrijf te kunnen laten prevaleren boven het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokkene. […]

Het rapport van Bits of Freedom waar de minister naar refereert is A Loophole in dataprocessing.