This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Andere providers moeten TPB ook blokkeren

Afbeelding: cats and mouse, er, shrew - _MG_3405.JPG van sean dreilinger | Licentie: CC BY-NC-SA 2.0

De Rechtbank Den Haag besliste vandaag dat ook UPC, KPN, Tele2, T-Mobile en Telfort de toegang tot de website The Pirate Bay moeten blokkeren.

Uit het vonnis:

Niet in geschil is namelijk dat er technieken bestaan waarmee de abonnees de blokkering kunnen omzeilen, zoals proxies en virtual private  networks. Daarnaast staat tussen partijen vast dat de abonnees kunnen uitwijken naar andere  bronnen van magnet links of torrents, zoals alternatieve index-websites en zogeheten
mirrors (kopieën van The Pirate Bay). De inbreuken door de abonnees zullen daarom alleen  kunnen worden teruggedrongen als ook wordt opgetreden tegen de aanbieders van de omzeilingstechnieken en de beheerders van de alternatieve bronnen van magnet links en torrents. De gevorderde blokkering is dus wel een noodzakelijke, maar niet voldoende voorwaarde voor een effectieve aanpak van de inbreuken.

In het licht van het voorgaande moet het betoog van de providers dat de gevorderde blokkering niet zal leiden tot minder inbreuken door hun abonnees, naar voorlopig oordeel worden gepasseerd. Hun betoog is gebaseerd op de veronderstelling dat er geen aanvullende maatregelen zullen worden genomen. Die veronderstelling moet voorshands worden verworpen. Vast staat namelijk dat BREIN al optreedt tegen de aanbieders van technieken waarmee de door Ziggo en XS4ALL geïmplementeerde blokkering van The Pirate Bay kan worden omzeild. […]

Het voorgaande geldt ook voor het rapport van onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam (hierna: het UvA-rapport), dat de providers in het geding hebben gebracht ter onderbouwing van het gestelde gebrek aan effectiviteit. Het UvA-rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de gevolgen van de vergelijkbare maatregel die deze rechtbank bij het vonnis van 11 januari 2012 heeft bevolen in de zaak van BREIN tegen de providers Ziggo en XS4ALL. […]

De conclusie van het UvA-rapport luidt als volgt:

De claim (hypothese) dat het opleggen van een blokkade van The Pirate Bay aan Ziggo en XS4ALL leidt tot een daling van Auteursrechteninbreuk door hun abonnees via Bittorrent-uitwisseling, moet worden verworpen. Er is geen significant meetbaar effect van deze maatregel.

Deze conclusie doet niets af aan het voorgaande oordeel. De “claim” is namelijk niet dat de blokkering op zichzelf genomen zal leiden tot een daling van het aantal inbreuken, maar dat de inbreuken niet effectief kunnen worden bestreden zonder de blokkering en dat de blokkering in combinatie met andere maatregelen geschikt is om inbreuken te voorkomen (wat niet hetzelfde is als dat het aantal inbreuken zal dalen). Vast staat dat niet alle aanvullende maatregelen al waren genomen op het moment dat het onderzoek werd verricht.

De gevorderde uitbreiding van het bevel tot andere, door BREIN later aan te leveren IP-adressen en domeinnamen zal worden afgewezen. De providers hebben aangevoerd dat deze uitbreiding extra problematisch is, onder meer omdat het BREIN de mogelijkheid biedt om het bevel zonder rechterlijke tussenkomst uit te breiden. Dat heeft BREIN niet weersproken en zij heeft ook niet gesteld, laat staan voldoende aannemelijk gemaakt dat er in de relatief korte periode dat de voorlopige maatregel zal gelden, behoefte bestaat aan die uitbreiding.