This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Ambtenaren bekijken gevoelige gegevens BN’ers onnodig

Afbeelding: Gemeentehuis Emmen van Alias 0591 | Licentie: CC BY 2.0

Ruim 140 keer vergaapten medewerkers van 13 gemeentelijke sociale diensten zich aan de alimentatiebetalingen, schulden, villa’s en wagenparken van voetballers en filmsterren.

In het artikel Ambtenaren verlekkeren zich aan privégegevens BN’ers bij het Algemeen Dagblad:

Steekproefsgewijs nam de inspectie de bescherming van privédata in tachtig gemeenten onder de loep. Ook werd de zoekgeschiedenis van ambtenaren gefilterd op ‘onnodig’ speuren in de privédata van honderd willekeurig gekozen BN’ers.

Uit het inspectieoverzicht blijkt nu dat ambtenaren 146 keer keken in de privédata van BN’ers. Zij deden dat via Suwinet, een speciale database waarin instanties als de Belastingdienst, de IB-groep, Kadaster, Rijksdienst Wegverkeer en het UWV hun persoonsgegevens met gemeenten uitwisselen.

[…]

Ambtenaren van dertien gemeenten en regionale sociale diensten namen zonder enige reden een kijkje in de privacygegevens van bekend Nederland. Met name het Bureau Drechtsteden, waaronder gemeenten als Dordrecht, Zwijndrecht en Alblasserdam vallen, spant de kroon. Daar werd 51 keer in de gegevens van BN’ers geneusd via Suwinet.

Ook bij de sociale dienst van Utrecht (28 keer), Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (19), Orionis Walcheren (10) en Huizen (9) gaan weetjes over BN’ers boven de bescherming van privégegevens.

[…]

Het gebrek aan beveiliging van persoonsgegevens bij gebruik van Suwinet noemt de inspectie ‘zorgwekkend’. Immers: vier procent van alle gemeenten voldoet aan alle essentiële normen voor databescherming via Suwinet, 13 procent voldoet nergens aan.