This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

AIVD onderzoekt mogelijke hack NSA

Afbeelding: big brother van 1000zen | Licentie: CC BY 2.0

Er zijn geen aanwijzingen dat de Nederlandse telecomaanbieders gehacked zijn door de de NSA, zegt de regering. De AIVD onderzoekt hacks van collega-diensten.

In een brief aan de Tweede Kamer antwoorden de ministers van Binnenlandse Zaken en van Veiligheid en Justitie:

Zijn er afgelopen twee jaar vergelijkbare veiligheidsinbreuken geweest op de communicatie- infrastructuur van Nederlandse telecomaanbieders? Zo ja, wat was de aard van de inbreuk, hoe vaak heeft het zich voorgedaan en was er sprake van malware geplaatst door een buitenlandse inlichtingendienst?
Er zijn geen aanwijzingen voor een vergelijkbare inbreuk op de infrastructuur van Nederlandse aanbieders van telecommunicatiediensten. De AIVD doet onderzoek naar aanleiding van de berichten. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat Nederland een direct doelwit is van de aanval. […] De AIVD heeft herhaaldelijk gewezen op de kwetsbaarheden van de Nederlandse ICT- infrastructuur en de dreiging van digitale spionage. […]

Heeft u of Nederlandse telecomaanbieders afgelopen jaren verzoeken ontvangen van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA dan wel andere buitenlandse inlichtingendiensten, om toegang te verschaffen tot internationaal telefoonverkeer? Zo ja, wat was daarop de reactie?
Het is de regering niet bekend of buitenlandse mogendheden Nederlandse aanbieders van telecommunicatie hebben benaderd. Over contacten tussen de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten en buitenlandse diensten worden in het openbaar geen mededelingen gedaan.