This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

AIVD moet afluisteren blijven melden

Eerder wilde de Minister van Binnenlandse Zaken de notificatieplicht van de AIVD inperken. De Tweede Kamer vindt nu dat de AIVD achteraf moet blijven informeren en de minister beloofd hieraan te voldoen.

In het artikel AIVD moet afluisteren blijven melden in de Volkskrant:

[…] De Tweede Kamer vindt dat de dienst verplicht moet blijven om dit te doen. Minister Ernst Hirsch Ballin (Binnenlandse Zaken) beloofde niet te tornen aan de informatieplicht.┬áDat bleek woensdag tijdens overleg tussen de minister en de Tweede Kamer over de AIVD.

Maar de Kamer hechtte er toch aan dat afgeluisterde mensen daar achteraf van op de hoogte worden gesteld. Hirsch Ballin zegde toe dat de AIVD beter zijn best gaat doen om hen te vinden. Tegenover mensen die zelf navraag doen, zal de dienst zich ruimhartiger opstellen.