This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

‘AIVD kan ten onrechte inhoud sms’jes lezen’

Telecomproviders T-Mobile en Vodafone laten de inhoud van sms berichten ten onrechte ook zien aan politie en inlichtingendiensten als deze slechts vragen om de verkeersgegevens. Vodafone erkent het probleem, T-Mobile stelt dat dit alleen bij realtime doorgifte gebeurt, maar wel met toestemming van de rechtercommissaris.

In het artikel 'AIVD kan ten onrechte inhoud sms'jes lezen' op nu.nl:

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de politie krijgen ten onrechte de inhoud van sms'jes te zien. De Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (CITV) heeft daar bezwaar tegen omdat dat gebeurt zonder toestemming van de minister van Binnenland zaken.

De opsporingsdiensten kunnen bij telecomproviders verkeersgegevens opvragen, wie met wie gebeld of gemaild heeft. Daarbij mag het niet om de inhoud gaan. Volgens [CITV-voorzitter Irene Michiels van Kessenich] zijn er twee providers (Vodafone en T-Mobile) die niet in staat staat om de verkeersgegevens en de inhoud te scheiden. KPN kan dat 'filteren' van de berichteninhoud wel.

In een reactie laat T-Mobile weten dat het bedrijf na overleg met de AIVD bezig is zijn systeem aan te passen, zodat de verkeersgegevens en inhoud gescheiden worden. Dat geldt voor realtime gesprekken. Vodafone laat weten: ''Het klopt dat de verkeersgegevens niet los van de inhoudsgegevens worden aangeleverd. […]

In het Tweakers artikel T-Mobile ontkent overdracht sms'jes aan politie ontkent T-Mobile de eerdere berichtgeving:

Volgens [woordvoerder Henny van der Heiden van T-Mobile] is de scheiding van de verkeersgegevens en de inhoud van berichten alleen niet mogelijk, als er real-time wordt gemonitord. Dat gebeurt echter alleen op last van een rechter-commissaris of de minister, waardoor die toestemming is verleend. T-Mobile werkt aan een oplossing, waardoor ook real-time de gegevens gescheiden kunnen worden.

Update: zie ook Ook stomme tap is aftappen van telecommunicatie.