This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

AIVD en MIVD samen 1.100 taps in 2009

De AIVD en de MIVD hebben 2009 zo'n 1.100 keer een tap geplaatst op telefonie- of internetverbindingen.

In een brief van de minister van Binnenlandse Zaken, Hirsch Ballin, aan de Tweede Kamer is te lezen:

Het gaat hierbij om de volgende aantallen: in totaal zijn er ex art. 25 Wiv 2002 in 2009 1.078 taps geplaatst door de AIVD en 53 door de MIVD. Het aantal personen op wie deze taps betrekking hebben, ligt lager omdat personen meerdere telefoonnummers in gebruik kunnen hebben of van telefoonnummer wisselen.