This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Agentschap Telecom en CBP zien toe op bewaarplicht

Het Agentschap Telecom en het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) gaan toezicht houden op het zorgvuldig bewaren en het tijdig vernietigen van telecommunicatiegegevens.

Het CBP meldt in een persbericht dat zij en het Agenschap Telecom samen gaan werken bij de toezicht op de naleving van de nieuwe Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens. Zie verder ook de berichtgeving in Webwereld en Telecompaper. Het Agentschap Telecom zal controleren of de gegevens na het verstrijken van de bewaartermijn wel goed vernietigd worden. Het CBP ziet juist toe op naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en op andere wetgeving op grond waarvan persoonsgegevens worden verwerkt.