This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Aantal vorderingen bij sociale netwerken geheim

Afbeelding: Facebook al món (Des 2010) van Marc Belzunces | Licentie: CC BY-SA

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie wil geen inzicht geven in het aantal vorderingen van de politie bij sociale netwerken. 

Staatssecretaris Teeven in een brief aan de Tweede Kamer, in reactie op vragen:

De Unit Landelijke Interceptie (ULI) van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) registreert de gegevensvorderingen bij aanbieders van telecom- en internetdiensten. Uw Kamer is voor het laatst over deze cijfers geïnformeerd in het jaarverslag van het Ministerie van Veiligheid en Justitie d.d. 18 mei 2011 (TK 2010-2011, 32710 VI, nr. 1). Dit overzicht maakt geen onderscheid naar aanbieder van de dienst. De korpschef van het KLPD en de voorzitter van het College van procureurs-generaal hebben mij laten weten dat het belang van opsporing en vervolging zich verzet tegen het maken van een verdere uitsplitsing zoals door u gevraagd.

De registratie van ULI omvat niet de status van betrokkene (wel of geen verdachte) en ook niet de notificatie. Het Openbaar Ministerie registreert niet hoe vaak de rechtmatigheid van een vordering bij de behandeling van de strafzaak is betwist of een klacht op grond van artikel 552a Sv is ingediend.