This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Telecomaanbieders delen gegevens met ING

Afbeelding: ING bank card van 24oranges.nl | Licentie: CC BY-SA

Telecomaanbieders delen gegevens over gebruikers met ING om identiteitsfraude tegen te gaan. Of dat ook mag weet de staatssecretaris niet.In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Teeven:

Uit publieke statements van T-Mobile en ING iblijkt dat ING en de Nederlandse telecomaanbieders onderling afspraken hebben gemaakt. Deze zien erop dat indien een klant met behoud van hetzelfde mobiele nummer van simkaart wisselt, het mobiele nummer en het tijdstip van de simwissel worden verstrekt aan ING. Door deze afspraken kan identiteitsfraude via mobiele telefoons worden voorkomen. Of deze gegevensuitwisseling geoorloofd is, is niet aan mij, maar aan het College bescherming persoonsgegevens. […] Of het CBP onderzoek doet of gaat doen naar de onderhavige praktijk is mij niet bekend, aangezien het CBP een onafhankelijke toezichthouder is die geen mededelingen doet over lopende of voorgenomen onderzoeken.