This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

462.000 mensen hebben bezwaar tegen opname in EPD

Al 462.000 mensen hebben bezwaar aangetekend tegen opname van hun gegevens in het EPD.

De Pers meldt in Niemand wil in het EPD:

Steeds meer mensen dienen protest in tegen het elektronisch patiënten dossier (EPD). Uit opgevraagde cijfers bij het ministerie van Volksgezondheid blijkt dat inmiddels zo’n 462.000 mensen bezwaar hebben aangetekend tegen opname in het EPD: een stijging van 40 procent ten opzichte van begin vorig jaar, toen de teller op 330.0000 stond.