This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

36 gemeenten kiezen voor camera’s

Afbeelding: CCTV van I See Modern Britain | Licentie: CC BY

Het aantal gemeenten dat cameratoezicht inzet is in het afgelopen jaar opnieuw gestegen. Bijna altijd zijn geweld en overlast in uitgaansgebieden de reden.

Uit Jaaroverzicht 2011: 36 gemeenten kiezen voor camera’s van slimbekeken.nu:

Net als in voorgaande jaren is het aantal Nederlandse gemeenten dat cameratoezicht inzet in 2011 gegroeid. Er kwamen 36 gemeenten bij waar camera’s zijn ingezet. In vier gemeenten zijn lopende projecten beëindigd en in vijf gemeenten is – na discussie – toch besloten geen camera’s in te zetten.

De redenen om camera’s op te hangen zijn zeer divers. Relatief vaak gaat het om geweld en overlast in uitgaansgebieden. […]

Sommige gemeenten willen wel camera’s, maar vinden de kosten te hoog en de opbrengsten te beperkt. In Zutphen werd het cameratoezicht bijvoorbeeld te duur bevonden: de problemen spelen zich af bij horecagelegenheden die ver uit elkaar liggen. Dat vereist een groot aantal camera’s in een groot gebied en dat was praktisch onmogelijk. Hier koos men voor betere afspraken met horeca, politie en andere betrokkenen.

In andere gemeenten is een meer principiële afweging gemaakt. In Delft luidde het oordeel van de gemeenteraad bijvoorbeeld dat camera’s niet proportioneel en noodzakelijk zijn voor de problemen op straat. Hier koos men voor fysiek toezicht omdat dan direct kan worden gereageerd bij incidenten. Ook Rijswijk koos niet voor cameratoezicht, hoewel de ondernemers na een aantal gewelddadige overvallen een verzoek om camera’s te installeren indienden bij de gemeente. De burgemeester besloot andere preventieve maatregelen in te zetten, zoals trainingen voor winkelpersoneel. In Oss vonden politie en justitie dat de veiligheidsrisico’s in het centrum niet dusdanig groot waren dat camera’s noodzakelijk waren. In plaats van camera’s is hier gekozen voor extra toezicht, een betere samenwerking met de horeca en aanpassingen in de openbare ruimte.

In Nieuwegein bleek uit onderzoek dat de overlast waar de camera’s voor zouden worden opgehangen vooral werd veroorzaakt door jongeren uit de wijk zelf. Wijkagenten en ambulante jongerenwerkers worden nu ingezet om de overlast tegen te gaan.