This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

In 2009 een lichte afname aantal afgetapte telefoonnummers

In 2009 zijn er voor iets minder telefoonnummers een aftapbevel gegeven, vergeleken met 2008. Wel steeg het gemiddelde aantal afgetapte nummers per dag.

Uit het Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie 2009 blijkt dat door de dienst Unit Landelijke Interceptie in 2009 net iets minder telefoonnumers zijn afgetapt:

Voor 24 724 telefoonnummers is in 2009 een bevel tot aftappen gegeven. Ten opzichte van 2008 is dat een daling (toen werden 26 425 telefoonnummers getapt). In het verslagjaar liep 86% van de taps op een mobiele telefoon en 14% op een vaste telefoonaansluiting.

Het gemiddelde aantal taps per dag steeg wel, van 1.946 naar 2.121.