This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

In 2009 bijna 100.000 meer bevragingen bij het CIOT

Uit het jaarverslag over de bevragingen bij het CIOT in 2009 blijkt dat het aantal bevragingen met net iets minder dan 100.000 is gestegen. Er werden door 36 diensten 2.930.941 informatieverzoeken uitgezet.

In de zomer van 2009 verzocht ik het Ministerie van Jusititie om de verslagen uit een een regeling die het ministerie verplicht jaarlijks een verslag op te stellen van het aantal bevragingen en van een audit naar de werking van het systeem. Uit de documenten bleek dat er in 2008 meer dan 2,8 miljoen bevragingen plaatsvonden en dat we soms moeten vertrouwen op de integriteit van de ambtenaar. Dat maakt nieuwsgierig naar de situatie in 2009. Begin januari 2010 deed ik een nieuw verzoek. Uit de buit:

Uit het jaarverslag blijkt dat het aantal bevragingen met net iets minder dan 100.000 is gestegen. In 2009 werden er door 36 diensten 2.930.941 informatieverzoeken uitgezet. Op 208.724 vragen had het CIOT geen antwoord. De stijging is verhoudingsgewijs laag: de stijging in het jaar ervoor was een factor tien hoger. Anders dan voorgaande jaren is men dit jaar niet vergeten de opsplitsing naar de opsporings- en inlichtingendiensten, en de rechtsgrondslag van het verzoek te doen. De Regiopolitie Midden-West Brabant is verreweg de grootste behoeftesteller, met ruim 495.000 verzoeken, bijna 16% van alle verzoeken. […]

Het overgrote deel van de verzoeken, 85%, is gebaseerd op artikel 126n Wetboek van strafvordering. […]