This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

1.400 burgers deden inzageverzoek gegevensuitwisseling EPD

Uit de Brief inzake moties ingediend op 1 juni 2010 inzake wetsvoorstel 31466 die de Minister van Volksgezondheid aan de Eerste Kamer stuurde, blijkt dat zo'n 1.400 mensen inzage hebben gevraagd in de gegevensuitwisseling in hun EPD:

Echter, de schriftelijke inzage door de zorgconsument in de logging en verwijsindex is al mogelijk: bij het Informatiepunt BSN in de zorg en landelijk EPD (www.infoepd.nl) kunnen burgers een overzicht opvragen van gegevens die over hen via het EPD uitgewisseld kunnen worden en door wie dat is gedaan. Aan 1400 burgers is inmiddels een dergelijk inzageoverzicht verschaft. Er wordt daarnaast momenteel gewerkt aan de realisatie van elektronische toegang van patiënten tot hun medische gegevens in het landelijk EPD, dat beschikbaar zal zijn wanneer de wet de verplichte deelname aan het EPD regelt.