Wat verraadt de bewaarplicht over Telfort abonnees?

Anderhalf jaar geleden vroeg mijn vriendin Telfort inzage in de persoonsgegevens die zij van haar verwerkt. In de rechtszaak gaf Telfort helderheid over de gegevens die zij opslaat over het gebruik van een mobiele telefoon. Het leeuwendeel van die gegevens wordt opgeslagen in een zogenaamd call detail record. Maar wat staat daar nu in?

Inzage persoonsgegevens bij het UWV Werkbedrijf

Na het faillisement van mijn werkgever was ik jaren geleden eens kortstondig werkeloos en uitkeringstrekker. Een nieuwe baan volgde snel. Voordat het zover was, had ik me wel al ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf, dat toen nog CWI heette. Behalve formulieren waar je je persoonsgegevens op moet invullen, vraagt men ook kopieën van sollicitaties, loonstrookjes en ander papierwerk in te leveren. Hoe zou het daarmee staan?