Analyse: praktijk bevragingen CIOT bijzonder zorgwekkend

Bits of Freedom stelt dat het bijzonder zorgwekkend is dat de opsporingsdiensten de wettelijke voorschriften voor het gebruik van het CIOT niet volgt. Er bestaat een grote kloof tussen de al uitgebreide opsporingsbevoegdheden krachtens het Wetboek van Strafvordering enerzijds, en de praktijk van bevragen door de BOID anderzijds. Dit klemt des te meer nu een aantal van de gesignaleerde problemen ook al in de audit van 2007 was gesignaleerd.