Tapstatistieken AIVD 2002-2008

Lange tijd heeft de Minister van Binnenlandse Zaken geweigerd de kwantitatieve tapstatistieken van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, de AIVD, openbaar te maken. De minister is van mening dat openbaarmaking van deze gegevens zicht biedt op de werkwijze van de inlichtingendiensten. In de eerste helft van 2010 dwong de Tweede Kamer de minster openheid te geven over 2009. Maar hoe zit het met de periode ervoor?