Meer bezwaren tegen patientendossier dan verwacht

De minister van Volksgezondheid, Sport en Welzijn heeft de Tweede Kamer een voortgangsrapportage over de invoering van het EPD gestuurd. Uit de rapportage blijkt dat er beduidend meer mensen dan verwacht bezwaar tegen opname in het EPD hebben aangetekend. De minister schrijft verder onder meer over de problemen rond de verwerking van de bezwaren en de wijze waarop de burger straks zelf toegang tot het EPD moet gaan krijgen.