Wat verraadt de bewaarplicht over Telfort abonnees?

Anderhalf jaar geleden vroeg mijn vriendin Telfort inzage in de persoonsgegevens die zij van haar verwerkt. In de rechtszaak gaf Telfort helderheid over de gegevens die zij opslaat over het gebruik van een mobiele telefoon. Het leeuwendeel van die gegevens wordt opgeslagen in een zogenaamd call detail record. Maar wat staat daar nu in?