Gebrek helder doel geen obstakel voor internetfilter

Het Ministerie van Justitie werkt nauw samen met internet providers en het Meldpunt Kinderporno aan een filter om websites met afbeeldingen van seksueel kindermisbruik te blokkeren. Er is veel onduidelijk over de opzet, de voortgang van het proces en de afspraken tussen de betrokken partijen. Als de minister op grond van de Wet openbaarheid van bestuur wordt gevraagd informatie openbaar te maken, wordt vrijwel alles geweigerd. Met gevaarlijke symboolpolitiek als gevolg.