Geen noodzaak voor centrale bevraging bankhoudergegevens

Het Ministerie van Justitie heeft onderzocht of het de gegevens van bankrekeninghouders ook kon onderbrengen bij het CIOT. Het was al bekend dat dit niet meer dan een verkenning was en dat de minister er niet mee door wilde gaan. Uit de verkenning bleek die huidige bevraging eigenlijk geen probleem te zijn.