Verlenging toestemming cameratoezicht Amsterdam Slotervaart

n december 2009 deed ik een verzoek op basis van de Wet openbaarheid bestuur om duidelijk te krijgen of, en op welke grond, er nog altijd toestemming voor het cameratoezicht in mijn buurt verleend was. Uit de eind januari 2010 openbaar gemaakte documenten bleek dat er tot eind 2009 toestemming was verleend. Op de pleinen in mijn omgeving werd toen al gewerkt aan het aanleggen van een nieuw camerasysteem. Blijkbaar was de toestemming verlengd.