Meer bezwaren tegen patientendossier dan verwacht

De minister van Volksgezondheid, Sport en Welzijn heeft de Tweede Kamer een voortgangsrapportage over de invoering van het EPD gestuurd. Uit de rapportage blijkt dat er beduidend meer mensen dan verwacht bezwaar tegen opname in het EPD hebben aangetekend. De minister schrijft verder onder meer over de problemen rond de verwerking van de bezwaren en de wijze waarop de burger straks zelf toegang tot het EPD moet gaan krijgen.

Persoonsgegevens gemiddelde Nederlander in 250 tot duizenden bestanden

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft een onderzoeksbureau laten onderzoeken in hoeveel bestanden mensen in Nederland gemiddeld staan geregistreerd. Wanneer de onderzoekers een nauwe definitie hanteren, is de conclusie dat de gemiddelde Nederlander staat geregistreerd in tot 250 tot 500 bestanden. Met een iets ruimere definitie is dat aantal al snel "honderden, zoniet duizenden bestanden".