This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Trailwalker 2009

Rejo Zenger

De Oxfam Novib Trailwalker is een non-stop wandel- en sponsortocht van 100 kilometer door de prachtige natuurgebieden van de Veluwe.

De onderstaande tekst stond eerder op een apart deel van de website. Om een aantal redenen heb ik dat deel ontmanteld en een klein stuk van de tekst overgenomen.

Ieder team van vier personen moet de afstand binnen 30 uur afleggen. Naast de sportieve uitdaging, zamelen we geld in voor onderwijsprojecten van Oxfam Novib en geef we mensen de kans op een betere toekomst; een zelfstandig bestaan zonder armoede. Doel van de eerste editie: 18.000 kinderen naar school. De eerste Oxfam Novib Trailwalker vond plaats tijdens midzomernacht: 20 en 21 juni 2009.

Vooraf hadden we, om een inschatting kunnen maken van de duur, als soort richtlijn voor lopen en pauzeren en voor het kunnen organiseren van extra hulp, een schema gemaakt. De snelheid van lopen (eerste helft 6,0 km/u en tweede helft 5,5 km/u) waren niet meer dan een educated guess. Datzelfde geldt voor de lengte van de pauzes, elke keer een half uur en elke derde dubbel.

Gisteravond hebben we op basis van de gegevens uit de GPS, een vergelijk kunnen maken. Het oorspronkelijke schema en de werkelijk gelopen tijden hebben we samengevoegd op schema versus werkelijkheid. In het eerste grote blok staat het oorspronkelijke schema, in het tweede blok de werkelijk gelopen tijden. De drie kolomen in het grijs geven het verschil met de geschatte tijd en snelheid aan. Op de eerste regel zie je dus dat we 2 minuten eerder gestart zijn, 21 minuten langer onderweg waren, 1,8 kilometer meer gelopen hebben en 0,2 kilometer per uur langzamer gelopen hebben.

De extra kilometers in de eerste etappe waren onbedoeld, vermoeden we. Vooraf was aangekondigd dat er route wijzigingen zouden zijn, maar de wijzigingen verderop in de route waren expliciet als zodanig aangegeven middels borden. Hoogst waarschijnlijk hebben veel lopers in de eerste etappe verder gelopen dan geplanned.

Uit het overzicht kun je afleiden dat we in de regel het verschil tussen de geschatte en werkelijke duur van een etappe zeer beperkt is (steeds slechts een paar minuten). Je kunt ook afleiden dat, afgezien van de extra 1,8 kilometer in de eerste etappe, de “vertraging” vooral ontstaan is bij de checkpoints. Dat komt niet omdat we zoveel langer hebben stil gezeten, maar vooral omdat er wat tijd verloren is gegaan aan bereiken van de auto en het registreren bij de organisatie.

In het schema zie je verder onder meer dat we bij Checkpoint 8 zo’n 24 minuten langer gepauzeerd hebben dan geplanned (dat was een bezoek aan de EHBO), maar dat we bij het checkpoint erna dat weer ongedaan hebben.

Het enige dat we niet kunnen verklaren is de vertraging in de zesde etappe. Op de een of andere manier hebben we daar verhoudingsgewijs veel langzamer gelopen, maar we hebben geen idee waarom.

Dan is er nog een ding dat niet uit dit schema af te leiden is: we hebben niet 1,8, maar bijna 3,8 extra kilometers gelopen. Omdat de auto nooit op de plaats van registratie stond hebben we nog eens 2 kilometer extra gelopen op de checkpoints (waarschijnlijk zelfs meer, omdat we bij een gang naar de WC de GPS niet meegenomen hebben :)). Nog iets dat niet meteen uit het schema is af te leiden: we hebben hebben net iets minder dan 18 uur gelopen, de rest was rust.