This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Toepassing open source principe

De daadwerkelijke toepassing van het open source principe op het product ontwerpen in het algemeen en de BathroomBox in het bijzonder is moeilijk gebleken. De toepassing ervan als normale ontwerpmethode is nog te ver in de start fase. Het experimenteren met de opzet die nodig is voor de toepassing van dat principe is tijdrovend.

Geen geteste licenties

De daadwerkelijke toepassing van het open source principe op het product ontwerpen in het algemeen en de BathroomBox in het bijzonder is moeilijk gebleken. De toepassing ervan als normale ontwerpmethode is nog te ver in de start fase. Het experimenteren met de opzet die nodig is voor de toepassing van dat principe is tijdrovend.

Uit onderzoek is gebleken dat de meeste open source projecten op het gebied van software zich in eerste instantie richten op techneuten. Zij zijn bekend zijn met het internet als middel tot voor uitwisseling van informatie en maken daar reeds boven gemiddeld veel gebruik van. De doelgroep van Demotech is onbekend met het internet of heeft er weinig ervaring mee. Bovendien ontbreekt er een binding. Het doel van Demotech, om door gebruik te maken van het internet en op die manier de ontwikkeling en de verspreiding van haar technieken te verbeteren en te versnellen, is daardoor zeer lastig te bereiken.

De belangrijkste en meest directe reden dat Demotech, ondanks haar ambitie, verhoudingsgewijs terughoudend is met de publicatie van haar ontwerpen is echter een andere. Er bestaat op dit moment geen licentie die gebaseerd is op de GNU Public License, toegespitst is op het vakgebied van productontwerpen en voldoende is onderzocht of uitgetest.

Een bijkomend probleem is de onbekendheid met de juridische eisen die gesteld worden, om handhaving van het principe te kunnen garanderen indien een andere partij een ontwerp of een deel ervan claimt of op een andere manier niet aan de licentie voldoet. Overigens is er op dat punt ook geen of weinig ervaring in de IT. In die gevallen dat er sprake was van inbreuk op een open source licentie van software, werd dit meestal met een schikking opgelost.

Overigens ben ik persoonlijk van mening dat, gezien de situatie waarin Demotech zich bevind, niet veel te verliezen heeft en juist het voortouw moet nemen. Juist Demotech zou in staat zijn om met die toepassing te experimenteren en de werking en het effect ervan aan te tonen. Juist Demotech, want ik zie eigenlijk weinig andere daartoe in staat.