This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Third eye

Mijn fotocamera is als mijn derde oog. 

Recentste toevoeging

En toen sneeuwde het opeens het grootste deel van de dag, 17 december 2010. De A10, waar ik op uitkijk, was spiegelglad en werd bij tijd en wijle voor alle verkeer afgesloten. De sneeuw leverde echter ook een fabuleus mooi Rembrandt Park. Al struinend door de sneeuw heb ik geprobeerd iets van al dat moois vast te leggen: Winter, Rembrandtpark, Amsterdam (2010).

Miscellaneous

  • Winter, Rembrandtpark, Amsterdam (2010)
  • Spinselmot, Rembrandtpark, Amsterdam (2009)

Around the world