This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Een mobiel toilet voor een duurzame wereld

Een klein deel van het verslag dat het ontwerpproces van de “BathroomBox”, een mobiel toilet voor gebruik in onder meer krottenwijken, beschrijft.

Inleiding

Demotech’s wijze van ontwerpen is gebaseerd op principieel andere uitgangspunten dan gebruikelijk is bij veel ontwerpbureaus. Mijn voornaamste opdracht voor het afstuderen was het ontwerpen van een BathroomBox, een mobiel toilet voor een duurzame wereld. De toepassing van het open source principe, scheiding van fecali├źn en urine, het gebruik ervan in de agrarische sector en de beschikbare productietechnieken waren enkele belangrijke aspecten van het ontwerp.

Omdat er op dit moment nog geen goede en uitgeteste open source licentie bestaat voor het vakgebied van product ontwerpen is Demotech terughoudend in de publicatie van haar (belangrijkste) ontwerpen. Derhalve kan ik hier niet meer publiceren dan een deel van de aan mijn ontwerp voorafgaande analyse. Zodra de mogelijkheden er zijn, zal Demotech zonder twijfel uitgebreider publiceren.

Ergens in het begin van mijn afstudeerproject las ik een artikel in het 55ste nummer van het blad Ode. In de papieren versie van het artikel stond een foto die me deed realiseren dat Reinder (van Demotech) gelijk had. Op de foto is duidelijk te zien dat de bewoners van het krot in armoede leven. Maar wat stond daar nu op de achtergrond? Juist: er stond een TV aan. In tegenstelling tot wat ik veronderstelde, is er eerder stroom dan water beschikbaar in een krottenwijk. En daarmee was het idee van een toilet, dat niet direct aan de watervoorziening hing, maar wel voorzien was van accu’s en electronica, zo gek nog niet.

In diezelfde Ode is een citaat van David Ben Gurion: “In order to be a realist you must believe in miracles”. Ik kan dat nu alleen maar bevestigen.