This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Over deze website

Mijn website, mijn mening

Dit is mijn website. De artikelen op deze website schrijf ik op persoonlijke titel. In die gevallen dat ik een mening uitspreek, is het mijn persoonlijke mening – tenzij anders vermeld. Die persoonlijke mening hoeft niet persé overeen te komen met de mening van mijn werkgever Bits of Freedom.

Sommige rechten voorbehouden

Niemand staat je in de weg om naar deze website te verwijzen en mij te citeren. Op de artikelen en mijn eigen afbeeldingen is een BY-SA 3.0 NL licentie van Creative Commons van toepassing. Dat betekent dat je alle artikelen en afbeeldingen op deze website in zijn geheel mag overnemen, verspreiden en doorgeven. Je mag ze daarbij ook aanpassen. Voorwaarde is dat je mijn naam vermeld en dat je het resultaat onder dezelfde gebruiksvoorwaarden publiceert.

Bij veel van de artikelen is in de titel een afbeelding verwerkt. Bijna altijd zijn dit afbeeldingen die door anderen zijn gemaakt. De licentie die van toepassing is op de foto, is er bij vermeld. Wordt geen licentie genoemd, dan geldt voor de afbeelding dezelfde licentie als voor de rest van deze website: BY-SA 3.0 licentie van Creative Commons.

Niet alleen mijn privacy is belangrijk

Niet alleen mijn privacy is belangrijk, maar ook die van de bezoeker. Het uitgangspunt is dat er geen identificerende of individualiserende gegevens over bezoekers worden vastgelegd. De server houdt niet bij welke pagina’s waar vandaan worden opgevraagd. De website maakt ook geen gebruik van cookies.

Hiervan wordt sporadisch en kortstondig afgeweken om storingen aan de website te verhelpen of voor onderzoek ten behoeve van optimalisaties. In die gevallen wordt bijgehouden welke pagina’s opgevraagd worden. Deze logbestanden zijn op mijn server opgeslagen en worden niet met derden gedeeld, tenzij ik daartoe wettelijk verplicht zou zijn.

Om te voorkomen dat anderen wel de bezoeken aan deze website kunnen bijhouden worden geen bestanden, zoals afbeeldingen of Javascript, van servers onder het beheer van anderen geladen.

De website is bereikbaar via een SSL verbinding. Dat zorgt ervoor dat het verkeer tussen de browser en de webserver versleuteld is. Iemand die toegang heeft tot de verbinding zelf, kan dus wel zien dat een bepaalde bezoeker pagina’s opvraagt, maar niet welke.

Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact op.