This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Voortgang en inrichting kinderpornofilter

Het Ministerie van Justitie werkt nauw samen met internet providers en het Meldpunt Kinderporno om te komen tot een filter om websites met afbeeldingen van seksueel kindermisbruik te blokkeren. Er is veel onduidelijk over de (beoogde) inrichting van het filter, de voortgang van het proces en de afspraken die gemaakt zijn met de betrokken partijen. Een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur brengt niet de gewenste helderheid.

Het verzoek

Afgelopen zomer werd het Ministerie van Justitie, met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur, verzocht om helderheid te verschaffen inzake de voortgang en de inrichting van het kinderporno filter op internet. Het ministerie werd verzocht te openbaren:

  • alle verslagen van voortgangsbesprekingen met internet providers, het Meldpunt Kinderporno, onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix en andere betrokkenen, 
  • een overzicht van de providers die meewerken aan de implementatie van het filter,
  • alle documenten die betrekking hebben op afspraken met alle betrokkenen, 
  • alle documenten die betrekking hebben op de precieze doelstellingen van het filter,
  • alle documenten die betrekking hebben op de technische inrichting van het filter, 
  • alle documenten die betrekking hebben op de inhoud van het filter (zoals, maar niet beperkt tot, gegevens over het totaal aantal adressen op de huidige of beoogde lijst, de criteria voor opname, de actualisatiefrequentie en een opsplitsing naar land van hosting), en
  • het rapport “Publiekprivate bestrijding van kinderporno op internet”, opgesteld door onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix.

Beslissing en openbaar gemaakte documenten

Naast de beslissing zijn de volgende documenten zijn openbaar gemaakt:

  1. Rapport Publiekeprivate bestrijding van kinderporno op internet (Andersson Elffers Felix, 20 mei 2009)
  2. Pagina's 1 en 3 van Terms of Reference (Platform Internetveiligheid, 2 juni 2009)

Op pagina 4 van de beslissing, onder de behandeling van punt 4, verwijst de minster naar Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2009-2010, nr. 2723. Dat moet vermoedelijk nummer 2735 zijn.

Een eerdere versie van het rapport Publiekprivate bestrijding van kinderporno op internet, van begin maart, was een week na het opstellen al gelekt en beschikbaar via Wikileaks [lokale kopie]. 

Hoogst waarschijnlijk wordt bezwaar aangetekend.

Gebrek aan helder doel

De analyse van de voortgang en inrichting: het gebrek aan een helder doel is geen obstakel voor de implementatie van het filter. De beslissing van de minister leidde tot kamervragen.