This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Verbeterproces bevragingen CIOT (Veiligheid en Justitie)

Rejo Zenger

De plannen van de korpsen om het proces rond de bevragingen van CIOT te verbeteren, zijn nu boven water dankzij een Wob-verzoek.

De minister van Economische Zaken stuurde, mede namens de minister van Justitie, vorig jaar een brief aan de opsporings- en inlichtingendiensten over de tekortkomingen bij het opvragen van gegevens uit de databank met klantgegevens van internet- en telefoonaanbieders. In de brief vraagt de minister de diensten op het bevragingsproces te verbeteren en daarover te rapporteren. De verbeterplannen zijn nu, met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), boven water.

Verzoek

Eind januari verzocht ik de minister:

[…] alle documenten openbaar te maken die betrekking hebben op dit proces. Dit omvat onder andere, maar is nadrukkelijk niet beperkt tot, de in de uitwerking in de eerste bijlage genoemde:

  • “in control statement” en rapport van bevindingen voor elk van de diensten (punt 1)
  • verbeterplan en het rapport van bevindingen van elk van de diensten indien geen “in control statement” kon worden afgegeven (punt 3)
  • verslagen van het overleg (punt 4)
  • de review-rapporten (punt 7)

Beslissing

Na een verdaging besliste het ministerie op 25 maart en maakte de volgende documenten openbaar:

Uit de documenten blijkt dat meer dan de helft van de korpsen geen in control statement kan afgeven en dat de korpsen Rotterdam-Rijnmond en Amsterdam-Amstelland mogelijk de toegang tot de CIOT-database wordt ontzegt.